Start Planning
Ngày Quốc khánh

Ngày Quốc khánh 2024, 2025 và 2026

Việt Nam đón mừng Quốc khánh vào ngày 02 tháng 09 hàng năm để tưởng niệm ngày 02 tháng 09 năm 1946 khi Việt Nam chính thức tuyên bố độc lập và thoát khỏi ách thống trị của thực dân Pháp. Đó là ngày mà Chủ tịch Hồ Chí Minh trang trọng đọc bản Tuyên bố Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

NămNgày thángNgàyNgày nghỉ lễ
2024ngày 2 tháng 9Thứ haiNgày Quốc khánh
ngày 3 tháng 9Thứ baNghỉ Ngày Quốc khánh
2025ngày 1 tháng 9Thứ haiNghỉ Ngày Quốc khánh
ngày 2 tháng 9Thứ baNgày Quốc khánh
2026ngày 1 tháng 9Thứ baNghỉ Ngày Quốc khánh
ngày 2 tháng 9Thứ tưNgày Quốc khánh
Vui lòng cuộn xuống cuối trang cho những ngày của năm trước.

Việt Nam đã từng là một thế lực độc lập tại Đông Nam Á trong suốt một thời gian dài nhưng bị rơi vào ách thống trị của Pháp trong thời thuộc địa. Quá trình đấu tranh giành độc lập của người Việt Nam đã diễn ra trước Thế chiến II, và phong trào đấu tranh phát triển nhanh chóng sau đó. Khi quân đội Nhật bị buộc rời khỏi Việt Nam, các lực lượng đấu tranh tại địa phương đã nắm quyền kiểm soát đất nước. Nhưng sau đó, thực dân Pháp nhanh chóng gửi lực lượng quân đội của họ đến Đông Dương để tái thu hồi thuộc địa.

Cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 phát triển đến đỉnh điểm khi lực lượng Việt Minh tuyên bố Việt Nam độc lập vào ngày 02 tháng 09 năm 1945.

Trong những ngày nghỉ lễ tại Việt Nam, Ngày Quốc Khánh là ngày mang tinh thần ái quốc cao nhất. Đó là ngày đầy pháo hoa, những bài phát biểu cổ xúy lòng yêu nước và những lá quốc kỳ Việt Nam tung bay. Vào ngày này, thường có một cuộc diễu hành rầm rộ qua Quảng trường Ba Đình tại thủ độ Hà Nội, và các bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh được treo trang trọng ở khắp các khu vực công cộng.

Những năm gần đây

NămNgày thángNgàyNgày nghỉ lễ
2023ngày 2 tháng 9Thứ bảyNgày Quốc khánh
ngày 4 tháng 9Thứ haiNghỉ Ngày Quốc khánh
2022ngày 1 tháng 9Thứ nămNghỉ Ngày Quốc khánh
ngày 2 tháng 9Thứ sáuNgày Quốc khánh